Diyaliz Hakkında

SON DÖNEM BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Son dönem böbrek yetersizliği ortaya çıktığında yalnızca ilaçları kullanarak hastayı tedavi etmek mümkün olamaz. Burada böbreğin görevlerini üstlenecek başka tedavi yöntemleri de gereklidir.
Bu yöntemler 2 başlıkta incelenir: 1. Diyaliz, 2. Böbrek nakli DİYALİZ
Diyaliz özel zarlar vasıtasıyla hastanın kanındaki zararlı maddeleri süzmek ve böylece kanı temizlemektir.
Diyaliz 2 şekilde uygulanabilir: 1. Hemodiyaliz (veya makine diyalizi), 2. Periton diyalizi (veya karın diyalizi).